© Nadace pro děti. Tel. 352 600 550. Sídlo: Kostelní B?íza 20, 35761 Březová u Sokolova. Více informacíS

Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace

Vítejte << Kostelní Bříza – Kirchenbirk

Úvod

O vlásek unikla zkáze

 

Obnovujeme svatební obřady v kostele sv. Petra a Pavla

Kontakt:

e-mail: svatba@ubilehokonika.cz, tel: +420 730 143 519


Zaniklé obce Slavkovského Lesa

Po odsunu německého obyvatelstva potkal severozápadní část Slavkovského (Císařského) lesa smutný osud. Celý prostor byl vylidněn, začleněn do vojenského prostoru a většina obcí byla srovnána se zemí a vymazána z map. V nenávratnu zmizely zámečky, kostely, kaple, mlýny, hamry, statky i typická venkovská stavení. O rozsahu napáchaných škod svědčí m.j. i hlášení Ministerstva národní obrany pro politbyro ÚV KSČ z roku 1956: „V oblasti vojenského prostoru je 2115 objektů rozbořených a zničených kromě 5 zbořených kostelů a 3 hřbitovů.“

Mapa obcí

Mapa obcí

Takovýto osud potkal obce:

 • Arnoltov (Arnitzgrün) – zničen z části
 • Bystřina (Reichenbach) – zničena zcela
 • Čistá město (Lauterbach Stadt) – zničeno zcela
 • Hluboká (Tiefenbach) – zničena zčásti
 • Hrušková (Birndorf) – zničena zčásti
 • Kamenice (Steinbach) – zničena zčásti
 • Kostelní Bříza (Kirchenbirk) – zničena zčásti
 • Krásná Lípa (Schönlind) – zničena zcela
 • Lazy (Perlsberg) – zničeny zčásti
 • Lobzy (Lobs) – zničeny zcela
 • Milíře (Kohling) – zničeny zcela
 • Nová Ves (Neudorf ) – zničena zčásti
 • Novina (Grün) – zničena zčásti
 • Ostrov (Wöhr) – zničen zcela
 • Paseka (Schwand) – zničena zcela
 • Prameny (Sangerberg) – zničeny zčásti
 • Rovná (Ebmeth) – zničena zcela
 • Rudolec (Ruditzgrün) – zničen zčásti
 • Smrkovec (Schönficht) – zničen zcela
 • Studánka (Schönbrunn) – zničena zcela
 • Třídomí (Dreihäuser) – zničeno zcela
 • Týmov (Tiefengrün) – zničen zcela
 • Vranov (Frohnau) – zničen zcela
 • Zadní Domky (Hinterhäuser) – zničeny zcela
 • Žitná (Rockendorf ) – zničena zcela

Je naším záměrem připomenout si tyto obce, jejich obyvatele, staleté soužití Čechů a Němců, ale i smutné události válečného a poválečného období.

Zajímavá historie vesnice v minulosti vydrancovaná neopakovatelné genius loci

Na severních svazích Slavkovského lesa vystupujících od řeky Ohře se za prvními kopci schovává malá půvabná vesnička – Kostelní Bříza.

kb-perovka

Počátek historie této vesničky sahá hluboko do minulosti, do dob osidlování pohraničních hvozdů německými osadníky a možná ještě dál. Staletí plynula a období klidná, plná tvořivé práce obyvatel v těžkých podhorských podmínkách, střídala nezřídka období neklidná nebo dokonce válečná. Nikdo dnes neví, zda je dílem náhody, že Kostelní Bříza nakonec přestála i poslední válečné období, následné vylidnění celé oblasti, dlouhá léta drancování uprostřed vojenského prostoru i „hospodaření“ socialistických správců. Je krutou skutečností, že řada obcí v okolí takové štěstí neměla.

Smírčí kříž

Smírčí kříž

Hodně ošumělá, poničená, mnohdy zatracovaná, přesto existující, přestála Kostelní Bříza až do doby, která jí přinesla naději, že se vše ještě může alespoň zčásti napravit a vrátit do původního stavu. Naději, že se vesnička bude zase skvět ve své kráse a uchvacovat každého návštěvníka, který na své cestě zavítá na náves a obklopen pozdně barokním kostelem zasvěceným sv. Petru a Pavlu, barokním hrázděným stavením a budovou školy a fary, ucítí zvláštní,  nepopsatelné, klid vyzařující kouzlo genia loci. Stručně řečeno – Kostelní Bříza žije. Vítejte.

Náves