© Nadace pro děti. Tel. 352 600 550. Sídlo: Kostelní B?íza 20, 35761 Březová u Sokolova. Více informacíS

Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace

Novinky << Kostelní Bříza – Kirchenbirk

← Zpět na novinky

Poutník na mnoha cestách

Jako poutník na mnoha cestách, tak je možné charakterizovat mimořádnou osobnost děkana Josefa Jordana, posledního faráře v Kostelní Bříze. Narodil se v Krásně u Horního Slavkova 14. března 1888 ve velmi početné rodině. Svá studia teologie započal v klášteře Wilten u Innsbruku. Po té odešel  do USA, kde teologická studia dokončil a 28.května 1914 byl v Baltimore vysvěcen knězem. Nejdříve vykonával funkci kaplana ve Washingtonu, ale již  9. října 1914 převzal   farnost v kostele sv  Josepha v Buckeystown, Maryland. V létě 1930 se vrátil zpět do své domovské Pražské diecéze, aby se stal vikářem v chrámu svatého Víta a notářem biskupského manželského soudu. Jako titulární děkan se věnoval po několik let s mimořádným nasazením vyučování náboženství na pražské měšťanské škole a později v  karlovarské. Po zákazu výuky během protektorátu převzal  malou farnost Kirchenbirk (Kostelní Bříza). V kostele sv. Petra a Pavla sloužil až do podzimu 1946, kdy byl i on s většinou obyvatel Kostelní Břízy odsunut. V Německu působil až do svého penzionování v diecézi Rottenburg, v Möggingenu u Radolfzel a nakonec jako farní správce v Oberdorfu na Ipfu. Až do vysokého věku sledoval děkan Jordan se svěží myslí dění ve světě i církvi.  Jeho perfektní znalost anglického jazyka mu dovolovala věnovat se v tomto jazyce psaní. Jeho pozemské putování se uzavřelo v Rosenheimu 3. června 1978. Zůstala vzpomínka na člověka mimořádně vzdělaného, nadaného empatií a ochotou kdykoliv pomoci.

Kostel sv. Josepha v Buckleystown

Klášter Wilten u Insbrucku v době studií J.Jordana

Faráři u sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze ve 20. století:

1901 – 1929        Josef Mareš

1929 – 1931        Josef Dürrmuth (vlevo dole)

1931 – 1943        Franz Beck (vpravo dole)

1943 – 1946       Josef Jordan

Přílohy

2. 5. 2012, rubrika Historie, přímý odkaz na tento článek


Aktuality ukázat další →