© Nadace pro děti. Tel. 352 600 550. Sídlo: Kostelní B?íza 20, 35761 Březová u Sokolova. Více informacíS

Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace

Novinky << Kostelní Bříza – Kirchenbirk

← Zpět na novinky

PŮVOD JMÉNA VESNICE

Jméno  v dnešní podobě získala Kostelní Bříza  na základě výnosu ministerstva vnitra z 1.července 1947. Před tím se jmenovala Kirchenbirk. Jde tedy o doslovný překlad názvu původního. V minulosti se však jméno vsi vyvíjelo. V prvních zápisech například ve smlouvách mezi Waldssasenským klášterem a pány z  Hirschbergů z let 1346 byla obec nazývána Pirkh. Také v seznamu leuchtenbeských lén, jejichž vznik je datován  mezi 1360 – 1379  je užíván název Pirkh. Postupně se vyskytují názvy Pirk a v průběhu 15. Století Kirchenbirk. Výklad původu  jména se ustálil na  odvození od slova Birk – bříza. A jméno Kirchenbirk jako odkaz na existující kostel a nutnost odlišit jméno vsi od vsi na protilehlém svahu řeky Ohře,  jménem Pirk pozběji Habersbirk.

Slovo Pirkh však vůbec nemuselo znamenat název stromu. Etymologie slova odkazuje spíše na slovo hora, kopec – Berg ve významu lehce opevněného kopce. Jak to skutečně bylo však již zůstane pouze v oblasti teorií a dohadů. Každopádně se v průběhu času v písemnostech objevovala označení ne nepodobná tomuto výkladu. Například Kirchenbürg, Kirchenbirg,  a dokonce i Kirchenberg. Johan Gottfried Sommer ve svém díle Království české z roku 1836 ještě udává oba názvy. Kirchenbirg i Kirchenberg. Ačkoliv Kirchenberg je i původní název vesnice na Chebsku, dnes Kostelní.

Určitou kuriozitou zůstává, že se v roce 1961 poslanci Místního národního výboru na společné schůzi se základní organizací Komunistické strany pokoušeli název obce změnit. Padaly návrhy na Nová Bříza, Mladá Bříza, Vysoká Bříza. Naštěstí žádné z těchto jmen schváleno nebylo.

Přílohy

3. 8. 2012, rubrika Historie, přímý odkaz na tento článek


Aktuality ukázat další →