© Nadace pro děti. Tel. 352 600 550. Sídlo: Kostelní B?íza 20, 35761 Březová u Sokolova. Více informacíS

Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace

Novinky << Kostelní Bříza – Kirchenbirk

← Zpět na novinky

Z NEDÁVNÉ HISTORIE

V roce 2007 proběhl velmi podivný soud. Nadace pro děti, jako vlastník kostela sv. Petra a Pavla,  se bránila proti hrozícímu zcizení kamenných náhrobníků a jiných kamenických prací vsazených do vnějších i vnitřních zdí kostela. Absurdita tohoto soudu spočívala v tom, že jeden z minulých vlastníků kostela zapsal samostatně do svého majetku náhrobníky t. j. náhrobky zemřelých, pochovaných v kryptě kostela do svého majetku. Nezapsal tam jen náhrobky, ale také např. kamenný překlad nad jižním portálovým vstupem s vytesaným nápisem o vystavění kostela svobodným pánem ze Špíglů. Správce konkurzní podstaty pak  nabídl k prodeji výše uvedená kamenická díla nadaci za nesmyslně vysoké částky s tím, že pokud je nadace nekoupí, budou prodány v dražbě. Na absurditu vzniklé situace upozornila i reportáž České televize. Na základě odvysílané reportáže se nadaci přihlásila advokátní kancelář Kosián, Šolc, Balaštík, která nabídla, že nadaci ve věci zastoupí a to bez nároku na honorář. Nadaci se podařilo opatřit dostatek posudků z odborných pracovišť Národního památkového ústavu, posudků znalců a také soupisy majetku kostela z různých období. Tyto dokumenty pak byly předloženy soudu jako důkazní prostředky. Soud nakonec dal za pravdu nadaci a kamenická díla zůstala zachována. Na tomto místě je také třeba poděkovat advokátní kanceláři KŠB, jmenovitě JUDr. Petru Orctovi za zastoupení  v této podivné kauze.

Neodpustíme si však postesknutí nad tím,  jak nesmírná je chamtivost  některých lidi, kteří jsou schopni čachrovat i s náhrobky dávno zemřelých lidí.

www.justice.cz

Přílohy

4. 2. 2013, rubrika Historie, přímý odkaz na tento článek


Aktuality ukázat další →