© Nadace pro děti. Tel. 352 600 550. Sídlo: Kostelní B?íza 20, 35761 Březová u Sokolova. Více informacíS

Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace

Novinky << Kostelní Bříza – Kirchenbirk

← Zpět na novinky

120 LET ŠKOLNÍ BUDOVY

gpskola1

Letos uplynulo 120 let od výstavby jednotřídní školy v Kostelní Bříze. Zde podáváme krátkou historii školní budovy.

Při stržení starého kostela v roce 1800 byla stržena i stará již nevyhovující školní budova, která stála v blízkosti kostela v místě, kde později stála socha Jana z Pomuka. Do roku 1893 se vyučovalo v budově stojící ve středu návsi. Ta již ale neodpovídala požadavkům, proto byl místní školní rada pověřen ke stavbě školy nové. Gottlieb von Henneberg – Spiegel koupil roku 1889 Habererovo hospodářství za 300 zlatých. Nechal strhnout  polorozpadlá stavení a skola1901avěnoval stavební parcelu obci ke stavbě školy nové. Tuto transakci zaznamenávají geometrický plán se starým a novým dělením pozemků (viz obrázek nahoře),  dopodrobna propacované smlouvy a osvědčení dokládající výstavbu školníi budovy. V jednotřídní  škole se vyučovalo od roku 1894 do června roku  1945 německy. Po té byla škola užívána ke shromaždování předmětů zabavených německému obyvatelstvu jako jsou radiopřijímače, gramofony, jízdní kola, lovecké zbraně, hudební nástroje aj. Od roku 1947 do roku 1954 sloužila škola vojenským účelům v rámci Vojenského újezdu Prameny.  V roce 1954 se opět datuje počátek výuky. Nejdříve v jednotřídní škole, od roku 1962 dvoutřídní. Vyučování probíhalo do roku 1967 dvoutřídní a 1968 jednotřídní, kdy bylo vyučování zrušeno úplně a žáci začali dojížět do škol v Rovné a Březové. Po ukončení výuky začala škola sloužit pro účely Místního národního výboru, který zde sídlil do roku 1976. Od té doby byla škola bez využití. V současné době jsou interiéry školy zrekonstruovány, jsou zde umístěny prostory pro bydlení, třída v prvním patře byla zachována a používá se pro různé účely. V roce 2012 zde například proběhl první svatební obřad. Přízemí je užíváno jako kanceláře.

Zajímavostí z historie budovy  je, že se v prostorách školy natáčely některé záběry z detektivního filmu Sedmého dne večer. V hlavních rolích s Karlem Hogerem, Ludkem Munzarem, Jiřím Krampolem, Eduardem Cupákem, Janem Přeučilem a dalšími. Během natáčení  bylo u příležitosti 65. narozenin herci Karlu Hogerovi  uděleno čestné občanství Kostelní Břízy.

O škole také na:

http://kirchenbirk.cz/2012/07/pan-ridici/

http://kirchenbirk.cz/2012/05/vzpominky-prvni-ceske-ucitelky/

http://kirchenbirk.cz/2012/04/soucasnost-svatba-ve-skole/

http://kirchenbirk.cz/2012/04/a-jeste-jednou-svatba/

http://kirchenbirk.cz/historie/historie-kostela/

 

Přílohy

4. 8. 2013, rubrika Historie, Současnost, Úvod, přímý odkaz na tento článek


Aktuality ukázat další →